top of page
cam006.jpg

Жилищен комплекс "Бетоловото"

2015 l Разлог

Жилищен комплекс от 9 свободностоящи едноетажни жилищни сгради и разположените в близост до тях игрище и детски площадки.

bottom of page