top of page
IH 1_edited.jpg

Иван Халев

Управляващ съдружник

от 2008 г.         Управляващ съдружник
2006 -2008 г.    Архитект

образование:
2000 - 2006        Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (София); Архитектурен факултет, Магистърска степен по архитектура
2010 - 2011        École de Chaillot (Париж) и Национален институт за недвижимо културно наследство (София), Опазване на недвижимото културно наследство
2008                   The National Trust / English Heritage (Обединеното кралство), Консервационен мениджмънт

ИКОМОС България - Член на Изпълнителен комитет (2008 - 2017), Контролен съвет (2017 - 2022)

2010 - 2012        Нов български университет (София) - Департамент "Дизайн и архитектура" - хоноруван преподавател
2021 - 2022        Университет по архитектура, строителство и геодезия (София) - катедра "История и теория на архитектурата", Архитектурен факултет - хоноруван преподавател

bottom of page